Bài Chia Sẻ Quảng Cáo Facebook Ads Tiktok Ads Luka Team Đã Viết

Bài 1 – Tại Sao Quảng Cáo Tiktok Không Cắn Tiền? https://www.facebook.com/teamthang/posts/478782036522700

Bài 2. Phải Làm Gì Khi Đối Thủ Spy Sản Phẩm Quảng Cáo Trên Facebook? https://www.facebook.com/teamthang/posts/514926702908233

QUẢN LÍ CSKH T9/2019 – MẪU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cXFuweJ6TyNTSGQJ_1dgq5yJ7ylQZ7jb6l2zldLOjmk/edit#gid=0

COLL: MẪU TÍNH TOÁN ĐẶT HÀNG 10 NGÀY KHẢ DỤNG
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SW2SObDpUHrhI5F22-6R4ovAte_MGSmSKCUe3gEpRZI/edit#gid=1207193666

Mẫu Câu Đàm Phán Tiếng Trung Với Shop Taobao Tmall 1688
Bộ Từ Khoá Các Ngành Hàng Phổ Biến
https://www.lukateam.com/mau-cau-dam-phan-nhap-hang-trung-quoc