Lý do phổ biến Quảng cáo Không Được Duyệt

Để tạo ra trải nghiệm an toàn và chân thực cho người dùng, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao đối với những nội dung được quảng cáo trên các nền tảng của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi xét duyệt từng quảng cáo để bảo đảm quảng cáo đó tuân thủ chính … Read more

Danh sách xét duyệt quảng cáo

Bạn có thể đã dành vô khối thời gian để lập kế hoạch, tạo và hoàn tất quảng cáo. Tìm hiểu những việc nên làm và không nên làm của chính sách quảng cáo để giúp bạn tránh được một số cạm bẫy có thể khiến quảng cáo của bạn bị từ chối. Dưới đây … Read more